KECAMATAN GUGUAK

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Pendidikan

Admin
Sabtu, 12 Juni 2021
97 Dibaca

DATA SEKOLAH

1. Tk Sederajat

N A M A   T K AWAL BULAN KEADAAN MURID AKHIR BULAN TENAGA PENGAJAR  RUANG Rombel
MASUK KELUAR/PINDAH KELUAR/DO Kelas Kantor  Pustaka
Lk Pr Jml Lk Pr Jml Lk Pr Jml Lk Pr Jml Lk Pr Jml kls Agama  Penjas  Honor Bantu jml
Tk Harapan Kuranji 9 21 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 21 30 1 0 0 2 0 3 2 1 0 1
TK Restu Bundo Balubus  10 19 29 0 0 0 0 0 0 1 0 1 9 19 28 1 0 0 2 0 3 2 2 0 2
TK Kutilang Bukut Apit 14 21 35 0 0 0 0 0 0 1 0 1 13 21 34 2 0 0 2 0 4 2 2 1 2
TK Pembina Kec.Guguak 21 7 28   0 0 0 0 0 0 0 0 21 7 28 1 0 0 2 0 3 2 2 1 2
TK Tunas Harapan Ggk.Nunang  20 18 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 18 38 1 0 0 2 0 3 2 2 0 1
TK Bakti Mulia Sungai Talang 15 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 30 1 0 0 2 0 3 2 1 0 1
TK Yapiguna Guguak 14 19 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 19 33 1 0 0 3 0 4 2 1 0 2
TK Pertiwi Tiakar 6 9 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 15 2 0 0 0 0 2 2 1 0 1
TK Sari Kb Tungkek 30 20 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 20 50 2 0 0 2 0 5 2 1 0 3
TK Restu Ibu Ketinggian 20 16 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 16 36 1 0 0 3 0 4 3 1 0 3
TK Aisyiyah Balai Talang  29 29 58 2 0 2 0 0 0 0 0 0 31 29 60 4 0 0 4 0 4 5 1 0 4
TK Raflesia Balai Talang  13 7 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 7 20 1 0 0 1 0 2 2 1 0 1
TK Aisyiyah Kubang I 9 13 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 13 22 2 0 0 1 0 3 2 1 0 2
TK Aisyiyah Kubang II 8 10 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10 18 0 0 0 2 0 2 2 1 0 1
TK PI Taratak  7 8 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 15 1 0 0 2 0 3 2 1 0 1
TK Balai Mansiro  16 13 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 13 29 2 0 0 2

Berita terbaru
`

Feedback